ANBI

Stichting Goal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan Stichting Goal.

Voor meer informatie, bel John Luijendijk van Goal (06 - 112 102 04) of de Belastingtelefoon (0800 0543) of kijk op www.belastingdienst.nl/anbi.

Gegevens stichting Goal

Oberonweg 258
3208 PG Spijkenisse
06 - 112 102 04

ballonnenbarspijkenisse@outlook.com

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)/fiscaal nummer: 856223669
Bankrekeningnummer: NL61 INGB 0007 2049 55

Officiële documenten en werkwijze van Goal

Financiële verantwoording

Een van de verantwoordelijkheden van het bestuur van onze stichting is het zorgvuldig en accuraat beheren van de financiële administratie. We hechten veel waarde aan transparantie en daarom publiceren we jaarlijks onze jaarcijfers en jaarverslag, zodat donateurs en geïnteresseerden inzicht hebben in onze financiële situatie. Om de betrouwbaarheid van onze cijfers te waarborgen, wordt er jaarlijks een kascommissie aangesteld die een grondige controle uitvoert op de geldigheid ervan.