Stichting Goal

Een leerzame werkplek

Stichting Goal heeft als doel om (jong)volwassenen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, een leerwerkplek te bieden. Door middel van deze leerwerkplekken willen we hen activeren en de kans geven om zich te ontwikkelen. Ons streven is om hen een nieuw perspectief te bieden en zo bij te dragen aan het creëren van een zinvolle plek in de samenleving.

Scoren met talent!